ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

 • วันที่ 16 พฤษภาคม 2562  เปิดเรียนปีการศึกษา 2562  
 • วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมวันวิสาขบูชา (18พ.ค.2562)
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
 • วันที่ 13 มิถุนายน 2562   ไหว้ครู
 • วันที่ 24 มิถุนายน ถึง 14 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
 • วันที่ 26 มิถุนายน 2562  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่
 • วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 นักเรียน ป.4-6 เข้าค่ายพุทธบุตร วัดนาหนอง
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นร. ป.5-6 อบรมแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
 • วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  แข่งขันทอผ้าจก
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ 10 (28ก.ค.2562)
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ(29ก.ค.2562)
 • วันที่ 9 สิงหาคม 2562  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12ส.ค.2562)
 • วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นักเรียน ป.3-6 ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เปืดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมวันลอยกระทง
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สอบธรรมศึกษาตรี-โท
 • วันที่ 23 ธันวาคม 2562 กีฬาคูบัวเกมส์
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2562 กิจกรรมส่งท้ายปี่เก่าต้อนรับปีใหม่
 • วันที่ 10 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (11ม.ค.2563)
 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียน ป. 6 สอบโอเน็ต
 • วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป.4-6

Pages

Categories

Recent Posts