ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

 • วันที่ 16 พฤษภาคม 2561  เปิดเรียนปีการศึกษา 2561  
 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2561  กิจกรรมวันวิสาขบูชา  เลือกตั้งประธานนักเรียน
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
 • วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2561 นักเรียน ป.4-6 เข้าค่ายพุทธบุตร วัดเขานกกระจิบ
 • วันที่ 14 มิถุนายน 2561   ไหว้ครู
 • วันที่ 26 มิถุนายน 2561  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ 10
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
 • วันที่ 10 สิงหาคม 2561  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เปืดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมวันลอยกระทง
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สอบธรรมศึกษาตรี-โท
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2561 กีฬาคูบัวเกมส์
 • วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กิจกรรมส่งท้ายปี่เก่าต้อนรับปีใหม่
 • วันที่ 11 มกราคม 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียน ป. 6 สอบโอเน็ต
 • วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป.4-6

Pages

Categories

Recent Posts

ksai@ksai.ac.th Watkaesai School © 2018 Frontier Theme