ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  เปิดเรียนปีการศึกษา 2563  
 • วันที่ 16 กรกฎาคม 2563   ไหว้ครู
 • วันที่ 25 กรกฎาคม 2563  แข่งขันทอผ้าจก
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ 10 (28ก.ค.2563)
 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ(29ก.ค.2563)
 • วันที่ 11 สิงหาคม 2563  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12ส.ค.2563)
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ปืดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เปืดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • วันที่ 30 ธันวาคม 2563 กิจกรรมส่งท้ายปี่เก่าต้อนรับปีใหม่
 • วันที่ 8 มกราคม 2564 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (9ม.ค.2564)
 • วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป.4-6
 • วันที่ 13 มีนาคม 2564 นักเรียน ป. 6 สอบโอเน็ต
 • กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

Pages

Categories

Recent Posts