001

สอบธรรมศึกษา

สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาชั้นตรีและชั้นโท ณ โรงเรียนแคทรายวิทยา <ภาพกิจกรรม>

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายที่1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายที่ 1 ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) <ภาพกิจกรรม>

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ซาฟารีเวิลด์

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ เป็นการเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินกับสิ่งที่ได้พบเห็น และได้ฝึกทักษะการวางแผน การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น <ภาพกิจกรรม>

ลอยกระทง 2565

ลอยกระทง 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมจัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง <ภาพกิจกรรม>

มุทิตาจิต คุณครูสุนันท์-คุณครูสมนึก

งานมุทิตาจิตคุณครูสุนันท์ มนตรีมุข และคุณครูสมนึก อ่อนแก้ว

วันที่ 30 กันยายน 2565 นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมศิษย์เก่า อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตคุณครูสุนันท์ มนตรีมุข และคุณครูสมนึก อ่อนแก้ว ในโอกาสเกษียณอายุราชการ <ภาพกิจกรรม>

Project Approach อ.2

Project Approach ผีเสื้อแสนสวย

วันที่ 23 กันยายน 2565 นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม Project Approach ผีเสื้อแสนสวย โดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2 <ภาพกิจกรรม>