001

เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา2556

เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13-15 มีนาคม 2566 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ต แอนด์แคมป์  <ภาพกิจกรรม>

วันประทับใจ 2566

วันประทับใจ ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 กิจกรรมวันประทับใจ โดยผอ.ฐิติพร บัณฑิตเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน แจกวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนอนุบาล 3 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  <ภาพกิจกรรม>

วันเด็กแห่งชาติ 2566

วันเด็กแห่งชาติ 2566

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 มีกิจกรรมรับทุนการศึกษาจากเจ้าอาวาสวัดแคทราย จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท ทุนการศึกษาจากโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) จำนวน 8 ทุนๆละ 500 บาท การรับเกียรติบัตรเด็กดีจิตอาสา การเล่นเกมตามฐาน 4 ฐาน การรับประทานอาหารอร่อยๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน การจับสลากของรางวัลประเภทต่างๆ

 <ภาพกิจกรรม>

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 มีกิจกรรมทำบุญใส่บาตร การแสดงของนักเรียน จับฉลากแลกของขวัญ แจกของขวัญของรางวัล เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน <ภาพกิจกรรม>

กีฬา อบต.คูบัว ครั้งที่20

กีฬาคูบัวเกมส์ ครั้งที่20

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคูบัวเกมส์ ครั้งที่ 20 โดยมีโรงเรียนระดับประถมในตำบลคูบัว 4 โรงเรียนร่วมแข่งขัน ณ โรงเรียนแคทรายวิทยา <ภาพกิจกรรม>

กีฬาสี ปีการศึกษา 2565

กีฬาสี "แคทราย Sport Day" ครั้งที่1

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 กิจกรรมกีฬาสี “แคทราย Spory Day” ครั้งที่1   <ภาพกิจกรรม>