หน้าแรก

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่1 และ 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผูัปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในโอกาส ผอ.ฐิติพร บัณฑิตเดช เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)   <<ภาพกิจกรรม>>

วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะครูโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง แสดงมุทิตาจิต ในโอกาสการเกษียณอายุราชการของนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)   <<ภาพกิจกรรม>>

วันที่ 23 กันยายน 2564 ชมรมผู้บริหารอำเภอเมือง อำเภอวัดเพลง แสดงมุทิตาจิต ในโอกาสการเกษียณอายุราชการของนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) โดยมีตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษามอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน  <<ภาพกิจกรรม>>

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กันยายน 2564 ผู้ปกครองนักเรียนรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนละ 2000 บาท ทางโรงเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด <<ภาพกิจกรรม>>

โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในหลายรูปแบบ มีการเรียนการสอน Online โดยผ่านทาง Google Meet การเรียนแบบ On-hand รับใบงาน

วันที่ 5 มีนาคม 2564

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 สอบธรรมศึกษาตรี-โท ณ สนามสอบโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) และสนามสอบวัดแคทราย   <<ภาพกิจกรรม>>

วันที่ 4 มีนาคม 2564

คุณครูปรานอม มูลพินิจ อดีตคุณครูโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) และคุณครูบุญนะ มูลพินิจ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 9 ทุน และมอบข้าวสาร พร้อมกับขนมให้กับนักเรียนอนุบาล 2 ถึง ป.6  

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ติดตามข่าวสารของโรงเรียน